Våre eiendommer

Herfo har idag både eiendommer
i drift og prosjekter under utvikling.
Skjermbilde
DSD Front
Herfo har utviklet et nytt næringsbygg på Holmen i Stavanger sentrum.

Eiendommen var ferdigstilt i januar 2020 og er utleid til Nysnø Klimainvestering, SpareBank 1 Boligkreditt, Norled, Folke Hermansen og Herfo. Vi har ledig ett lokale på 350 kvm.

Inspirasjonen til eiendommen ligger i den tradisjonelle sjøhusbebyggelsen der hovedformen er ivaretatt mens materialitet, detaljering og øvrig arkitektonisk utforming gis en moderne tolkning.
​Mot sjøen maksimeres vindusarealet og sørger for rikelig dagslys inn i arealene og en fantastisk utsikt.

​Er du interessert i lokalene, send en e-post til frode.gyland@herfo.no 
_A7R2536_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
DSD Bygget
Eiendommen har sentral beliggenhet på Holmen i Stavanger sentrum med kort avstand til offentlig kommunikasjon og servicetilbud. Bygget ble oppført i 1971 som hovedkontor for DSD og har siden fått tilnavnet «DSD-bygget» og har blitt et landemerke i Stavanger.
KSS_2021-02_B%C3%B8rehaugen%205_0044
Børehaugen 5
Børehaugen 5 er et sjøhus som ligger ytterst på Holmen med en fantastisk utsikt. Eiendommen ble oppført i 1892 og er idag vernet som Kulturminne. Huset som er oppført i mur er en del av sjøhusrekken i Stavanger. Eiendommen ble totalrenovert i 2016 og holder høy standard. 

Bygget har garderober og sykkelparkering i underetasjen og kantien for vår eiendomsmasse på Holmen i første etasje. øvrige etasjer består av kontor som vi tilbyr nye leietakere.

For interesse, send mail til fg@herfo.no

 
20200910-DJI_0001
Brakar bussterminal
Brakar bussterminal ligger sentralt langs E18 bare noen minutter fra Drammen sentrum og består av et verksted- og administrasjonsbygg på rundt 2000 kvm og 182 bussoppstillingsplasser. Anlegget er utleid i sin helhet til Brakar AS som er Viken fylkeskommunes kompetanseorgan for kollektivtransport og har som formål å tilrettelegge for og tilby kollektiv transport og skoleskyss.
Screen%20Shot%202018-03-14%20at%2013_13_09
Somaveien 1
Somaveien 1 har en av regionens mest eksponerte og sentrale beliggenheter med nærhet til E39, kollektivtransport og planlagt sykkelstamveg.

Eiendommen er på 33.000 kvm og er bebygd med salgslokaler/lager på totalt 6.500 kvm.
Kullkaien-2
Kullkaien
Den 9,6 mål store sentrumstomten også kjent som "Kullkaien" på nordsiden av Pynteneset ble i mange år brukt som lastekai for kull

Kaien er i dag utleid
Statens%20Hus%20eks2
Statens Hus
Bygget i Lagårsdsveien 44 også kjent som "Statens Hus" ble ferdigstilt i november 2010, og totalarealet er ca 16.000 kvadratmeter fordelt på syv etasjer. Bygget er fullt utleid til offentlige etater.


anker1
Kongsgårdbakken 1
Kongsgårdbakken 1, bedre kjent som "Ankerbygget", ligger midt i Stavanger sentrum og ble bygd i 1959. 

Beliggenheten på hjørnet av Ankerkvartalet gir flott utsikt mot både vågen og torget. Bygget strekker seg over 7 etasjer med servering på bakkeplan og kontorer i øvrige etasjer. 
Pynteneset-4
Pynteneset
Boligprosjekt med fantastisk beliggenhet ut mot sjøen på vestre del av Engøy, midt i havnebassenget i Stavanger.

Området kan bygges ut med minimum 65 rekkehus og maksimalt 220 boenheter totalt.

Det foreligger godkjent regulering, men som følge av rekkefølgetiltakene må en avvente prosjektet i forhold til bygging av Hundvågtunellen.

________
SOLGT