Et langsiktig perspektiv.

For oss handler kapitalforvaltning om å ta risiko under trygge rammer, gi rom for å vokse, ha evne til å analysere og ta langsiktige og verdibaserte valg for en bærekraftig morgendag. En krevende, men givende oppgave for videre vekst.

Les mer

Mer enn tak over hodet.

En arbeidsplass er som et hjem. Ditt andre hjem. Våre eiendommer gir bærekraftige rom for både offentlig og privat næringsliv. Vi tilbyr fysiske rom, men samtidig et sted tilrettelagt for kloke hoder som ønsker å utvikle, skape verdier og løse utfordringer. I fellesskap. I bygg som har fremtiden inni seg. Slik er vårt romslige syn på utvikling og forvaltning av eiendom.

Les mer

Luft under vingene.

I Herfo omfavner vi andres ideer generelt, ambisiøse gründere som tenker nytt og bærekraftig innenfor helse, finans og eiendom spesielt. Vi er ikke opptatt av landegrenser, men kan bygge broer og gi deg rennefart og muskler, slik at selskapet ditt blir flyvedyktig med stø kurs langt inn i fremtiden. Verdiskapning, med andre ord.

Les mer

Om Herfo

Herfo er et såkalt familiekontor, et privateid investeringsselskap i Stavanger, etablert i 2005 med røtter i logistikk- og transportsektoren hvor DSD er vårt søsterselskap. Vi forvalter deler av formuen etter Folke Hermansen på cirka 1,6 milliarder norske kroner, og investeringsområdene er inndelt i Capital, Eiendom og Venture.

Kort fortalt er Capital våre finansielle investeringer, Eiendom representerer våre eiendomsinvesteringer, og Venture er vårt engasjement og investeringer i innovative vekst- og teknologiselskaper i tidlig- og senfase. Vårt overordnede mål er å maksimere den langsiktige verdiskapningen på investert kapital. Ikke bare i kroner og ører, det ligger et stort ansvar i å ta vare på omgivelsene og samfunnet vi alle er en del av – derfor bygger vi vår bærekraftsstrategi på fire av FNs bærekraftsmål.

Visjonen er vår høythengende ledestjerne som hjelper oss med å ta de rette valgene i hverdagen, enten det gjelder investeringer, ansettelser, samarbeidspartnere eller leietakere. Vi er nysgjerrige, målrettede og en kompetent og pålitelig medspiller du kan stole på.

Les mer

Jeg har alltid hatt et ønske om å bidra positivt til samfunnet, og bety noe for andre. Det vet jeg også Folke hadde, slik at dette er viktig også for meg personlig – å være med å gjøre en forskjell innen utdanning, kulturliv, forskning eller god folkehelse.

– Yuhong Hermansen, Styreleder i Herfo

Foto: Havet sett fra en strand.