Det har vært en enorm utvikling i kantinemarkedet de seneste årene. Nå bruker leietakere lunchen som grunner til å overbevise talenter til å begynne å jobbe for dem.

"Lunsj er viktig, både som sosial arena, men også for maten", sier vår Eiendomsdirektør Frode Gyland i samtale med bladet Næringseiendom. Her forteller han mer om det nye tilbudet som åpner i Stavanger våren 2023.

Lars Joakim Mauritzen tiltrer som Investment Manager i Herfo

Vi ønsker hjertelig velkommen til vår nye kollega, Lars Joakim Mauritzen, som den 1.november går inn Herfo-teamet som Investment Manager. Lars Joakim har erfaring fra KPMG hvor han har jobbet med transaksjonsprosesser. Han vil være sentral i Herfos ventureinvesteringer.
Lars Joakim er siviløkonom og statsautorisert revisor fra NHH i Bergen.

Stolt støttespiller

26.-29.oktober braker det løs med et nytt KåkåNomics hvor vi er stolt støttespiller.

"Kåkånomics er en festival som gjør økonomifaget mer tilgjengelig og forståelig for folk flest og er i tillegg morsomt og gøy". Sitat Yuhong J. Hermasen, styreleder Herfo

Skaff deg din billett idag  Program — KÅKÅ|NOMICS (kknomics.no)

Attraktivt og fremtidsrettet

Når Næringseiendom vil lage en artikkel om arbeidet med å skape en ny arena som gjør det attraktivt og fremtidsrettet å være leietaker i DSD-byggene, synes vi det er stas. Les hele artikkelen på https://ne.no/2022/04/21/yuhong-hermansen-gikk-for-sjohusarkitekturen/

Kontor med levende miljø

Herfo fortsetter videreutviklingen av eiendommene Holmen. Målet vårt er å skape enda mer attraktive lokaler som arbeidstagerne har lyst til å komme på jobb til.

Det er mange som tenker nytt her i byen, og det gjør også vi i Herfo. Det skal gjøre det enda mer attraktivt å være leietaker i eiendommene våre på Holmen, og desto mer inspirerende å komme på jobb hver dag for våre brukere.

Som eiendomsaktør er vi klar over at både bedrifter og arbeidstagere blir stadig mer bevisst på hvor og hvordan de jobber. Vi vet at de fleste ønsker en fleksibel arbeidshverdag som også er tilpasset livet utenom jobb. De siste årene har de fleste av oss fått erfare at mye kan gjøres fra hjemmekontoret, på kafé mellom avtaler eller på hytta i ovale helger for den saks skyld. Men, på enkelte områder er kontormiljøet uerstattelig. Arbeidsplassen har en viktig rolle som møteplass. Samhandling bidrar til læring, nye ideer og kreativ utvikling. Like viktig er kulturbyggingen som skjer når vi møtes fysisk. En god kultur er avgjørende for at bedrifter skal vokse og nå sine mål. Målet vårt er å skape lokaler som legger mest mulig til rette for nettopp det arbeidet mennesker gjør best sammen på kontoret.

Samarbeid og nettverk

Når Herfo nå investerer flere titalls millioner kroner i videreutviklingen av eiendommene, er det fordi vi har en klar tanke om hva de som skal prege arbeidslivet i årene fremover ønsker seg: en jobb med mening sammen med engasjerte kolleger i et godt fagmiljø. Nettopp derfor har vi tro på viktigheten av gode arenaer hvor bra menneskemøter skjer. Arealene skal være fleksible, slik at de kan fylle flere behov gjennom dagen og kan bl. a. fungere som uformelle og formelle møterom, møteplasser, stillerom og arbeidsplasser. Vi skal lage rom det kjennes godt å oppholde seg i, og satser på kvalitetsinnredning i tidløst, men samtidig inspirerende design.

Fellesarealene skal legge til rette for at folk skal møtes på tvers av avdelinger og selskaper. Med inngang fra gateplan i Nordbøgata blir det lunsjkafé med tidsriktig mat på menyen – og etter hvert kanskje også en uteservering. Hos oss skal det være lett å møte på hverandre, og også innbydende å bli værende til en sosial prat eller happening etter endt arbeidstid.

Vi har tatt et bevisst valg om ikke å rette oss mot enkeltbransjer eller type bedrifter som leietagere. Det er fordi vi tenker at folk fra vidt forskjellige bedrifter og bransjer kan ha utbytte av å snakke med hverandre. Nå gleder vi oss til å ønske enda flere velkommen på jobb i oppgraderte lokaler på Holmen mot slutten av året.

Fakta:

  • Herfo fortsetter oppussingen av eiendommene på Holmen med nytt fellesareal i DSD Front (Børehaugen 1B), DSD-bygget (Børehaugen 1A) samt støttefasiliteter i Børehaugen 5.
  • Arealet vil komme 200-250 brukere til gode.
  • Planlagt byggestart er i juni, med ferdigstillelse i november/desember.

 

Adm.dir Ådne Grødem, Eiendomsdirektør Frode Gyland og Investeringsanalytiker Bjørn Kåre Kristiansen i Herfo, utenfor byggene på Holmen hvor Herfo nå fortsetter videreutviklingen.
God jul og godt nytt år!

2021 har vært et innholdsrikt år for oss i Herfo, på mange måter. Vår hilsen går til alle leietakere, samarbeidspartnere, kunder, leverandører og alle; både nye og gamle bekjentskaper som vi har fått hilst på og møtt dette året. Vi takker dere alle for året som har gått og ser frem mot et nytt, spennende år med nye muligheter.

Forvaltning av midler med mening

Folkefondet eller Folke Hermansens fond til fremme av kreftforskning ved Stavanger universitetssjukehus som er fondets fulle navn, har 15 års jubileum i år.

Folke opprettet selv fondet på 50 millioner kroner, like før sin død 2006. Formålet var og er fortsatt gjennom økonomisk støtte å styrke praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til kreftforskning ved SUS.

Fondets har en egen forvaltningskomité som forvalter målrettet etter sunne prinsipper og med lav risiko. Selve forvaltningen ivaretas av Herfo og som selskap er vi glade for å kunne gi vårt bidrag til en så viktig sak for å fremme forskningen innen dette fagfeltet. Gjennom 15 år har fondet støttet 75 forskningsprosjekt med mer enn 50 millioner kroner.
Det er mottatt gaver på til sammen 9,83 millioner kroner. Fondet har ved utgangen av 3.kvartal 2021 en egenkapital på 52 millioner kroner.

Ønsker du å lese mer om Folkefondet og rapporten for 15 års jubileet finner du det her.

Mangfold

For en dag det ble! Med #målrettet planlegging gikk vårt arrangement «Fremtidens Investor» av stabelen fredag 29.oktober. #nysgjerrige som vi er, dristet vi oss til å invitere et mangfold av personer; politikere, investorer, grûndere, studenter og samarbeidspartnere til 2 tettpakkede timer som inneholdt både panelsamtale og start-up battle. Med inspirasjon fra Kåkånomics hvor økonomiske tema er satt på dagsorden, drøftet vi «fremtidens investor». I Herfo er vi opptatt av mangfold og mener dette er essensielt for å nå vår visjon om verdiskapning, da er det fantastisk å samle flere engasjerte lokale aktører som Iselin Nybø, Nysnø, Valide og Eye-share som er opptatt med de samme tema til en inspirerende meningsutveksling om nettopp mangfold, gründerskap og bærekraft!
De modige og uredde gründerne bak selskapene Factiverse, Skyofnorway og Iver&evne gjorde en forrykende start-up battle om til et show -til stor begeistring fra publikum. Sånne vil vi ha mer av!
Vi takker alle som bidro, møtte opp og deltok og for at vi i Herfo fikk være en #medspiller til dere alle!

 

Generasjon Y&Z om fremtidens arbeidsplass

Som eiendomsbesitter har vi høyt fokus på leietakertilfredshet i våre bygg. Både utviklere, forvaltere og leietakere står overfor store endringer når arbeidslivet er tilbake til normalt gjenge etter pandemien. Vi tror at den fleksible arbeidshverdagen er kommet for å bli og har testet ut konsepter for fremtidens arbeidsplass ved å invitere generasjon Y&Z til workshops for bedre å forstå hvordan de tenker i forhold til viktige verdier og fasiliteter i fremtidens arbeidsliv. Fleksibilitet, teknologi og bærekraft er sentrale tema og det å forstå denne generasjonens preferanser ser vi på som selve nøkkelen i planleggingen av våre bygg. Resultatet av arbeidet er ikke klart, men vi lover det blir en spennende utvikling framover!

Ådne Grødem tiltrer som Administrerende direktør i Herfo fra 1.oktober

Ådne har lang erfaring fra finanssektoren som partner i private equity selskapet Progressus Management og betydelig industrierfaring fra flere ledende stillinger i teknologiselskaper rettet mot olje- og gassindustrien.
Han er utdannet Master i finans fra BI og California Lutheran University.   Ådne har også mange års styreerfaring fra flere unoterte selskaper innen ulike bransjer.

«Herfo er et selskap med et verdigrunnlag jeg blir inspirert av. Jeg gleder meg til å engasjere meg i selskapet. En bærekraftig samfunnsutvikling vil kreve nytenkning og jeg ser virkelig frem til å videreutvikle strategien sammen med Herfo - teamet», sier Ådne».