Strategi

Vi skal bidra til at selskaper i vekst skal få luft under vingene.

Vi ønsker å skape verdier for fremtiden sammen med deg som har nytenkende, varige produkter og løsninger innen programvare, mat og helse, miljø- og energiteknologi, eiendomsteknologi og finansteknologi.

Vi investerer også gjerne sammen med andre, og benytter  vårt nettverk av eksterne partnere med nødvendig kunnskap og erfaring. Vi bidrar gjennom tilførsel av både kapital og kompetanse. I de tilfeller det er strategisk riktig, står vårt Kina-kontor til disposisjon med innpass i et spennende, men for mange, uoversiktlige marked. Vi kan bidra som brobygger og ressurs for å åpne dører og tilrettelegge satsingen.

Din suksess blir vår suksess! Vil din virksomhet passe sammen med vår? Da er du velkommen til å ta kontakt. Vi kan garantere en nysgjerrig medspiller som tar deg på alvor, med raske, effektive prosesser og som legger bredsiden til for at du skal kunne fly både høyt og lenge.

Diagram: Utviklingsløpet til et selskap.

Som investor har Herfo vist oss støtte og tillit og deres bidrag som investor har muliggjort at vi kan styrke selskapets vekst og globale tilstedeværelse. Herfo er profesjonelle og deres langsiktige tankegang er noe vi liker godt. De har i tillegg en unik kjennskap til Kina, noe som naturlig nok har gitt samarbeidet en ekstra dimensjon.

– Jie Zhang, Gründer og CEO Go Digital China

Foto: Drage (kite) i skyene.

Investeringer

Go Digital China

GDC’s formål er å hjelpe selskaper med å utvide virksomhetene ved å bli synlig og tilgjengelig på den kinesiske online markedsplassen.

godigitalchina.com
SEID

Selskapet tilbyr energieffektive løsninger for å rense luftforurensing, redusere helsefarlige partikler og miljøskadelige gasser.

seid.no
Cercare medical

Selskapet utvikler teknologi som bruker kunstig intelligens til presis bildediagnostikk.

cercare-medical.com
Driv Kapital

Fondet Driv Kapital investerer i kraftfulle partnerskap og forvaltningskapitalen investeres i selskaper med solid vekst med en positiv kontantstrøm. Fondet ser primært mot konsum-, software- og eller tjenesteytende selskaper, først og fremst i Norge, men også noe i Sverige og Danmark og legger vekt på å forstå og håndtere ESG-risiko og muligheter.

Drivkapital.no
Energy Impact partners

EIP er en teknologifokusert Venture investor (Fond) som investerer i selskaper som bidrar til energi transformasjon for en renere og bedre energi fremtid.

energyimpactpartners.com

Kunne du passet inn hos oss? Ta kontakt med Lars Joakim.

Ådne Grødem

Administrerende direktør

Lars Joakim Mauritzen

Investment Manager