Strategi

Vi skal bidra til at selskaper i vekst skal få luft under vingene.

Vi ønsker å skape verdier for fremtiden sammen med deg som har nytenkende, varige produkter og løsninger innen programvare, mat og helse, miljø- og energiteknologi, eiendomsteknologi og finansteknologi.

Vi investerer også gjerne sammen med andre, og benytter  vårt nettverk av eksterne partnere med nødvendig kunnskap og erfaring. Vi bidrar gjennom tilførsel av både kapital og kompetanse. I de tilfeller det er strategisk riktig, står vårt Kina-kontor til disposisjon med innpass i et spennende, men for mange, uoversiktlige marked. Vi kan bidra som brobygger og ressurs for å åpne dører og tilrettelegge satsingen.

Din suksess blir vår suksess! Vil din virksomhet passe sammen med vår? Da er du velkommen til å ta kontakt. Vi kan garantere en nysgjerrig medspiller som tar deg på alvor, med raske, effektive prosesser og som legger bredsiden til for at du skal kunne fly både høyt og lenge.

Diagram: Utviklingsløpet til et selskap.
Foto: Drage (kite) i skyene.

Investeringer

Turnstone

Turnstone er en spesialisert fond-i-fond forvalter som tilbyr eksponering mot hovedsakelig SMB-oppkjøpsfond og muligheter i Vest-Europa. Fondets holdninger til at ansvarlig verdiskaping vil bidra til økt, langsiktig avkastning har vært avgjørende for Herfo sin investering. Fondet ivaretar ESG-hensyn gjennom hvert trinn i investeringsprosessen med formål å utnytte mulighetene og redusere negative innvirkninger på både avkastningen og samfunnet.

Turnstone
Cercare medical

Selskapet utvikler teknologi som bruker kunstig intelligens til presis bildediagnostikk.

cercare-medical.com
Driv Kapital

Fondet Driv Kapital investerer i kraftfulle partnerskap og forvaltningskapitalen investeres i selskaper med solid vekst med en positiv kontantstrøm. Fondet ser primært mot konsum-, software- og eller tjenesteytende selskaper, først og fremst i Norge, men også noe i Sverige og Danmark og legger vekt på å forstå og håndtere ESG-risiko og muligheter.

Drivkapital.no
Life@work

Life@Work er et Proptech selskap som leverer en digital plattform som knytter brukerne av et bygg sammen med drift og forvaltning, gårdeier og eksterne tjenester. Brukerne av bygget behøver dermed ikke å forholde seg til en rekke forskjellige portaler og applikasjoner, men finner alle tjenester samlet en plass med et enhetlig grensesnitt. Arbeidsdagen blir enklere, triveligere og mer smidig i en og samme app. Selskapet er i sterk vekst, og har per i dag 15 ansatte med kontorer i Oslo og Stavanger.

Life@work
Energy Impact partners

EIP er en teknologifokusert Venture investor (Fond) som investerer i selskaper som bidrar til energi transformasjon for en renere og bedre energi fremtid.

energyimpactpartners.com
SEID

Selskapet tilbyr energieffektive løsninger for å rense luftforurensing, redusere helsefarlige partikler og miljøskadelige gasser.

seid.no

Kunne du passet inn hos oss? Ta kontakt med Lars Joakim.

Ådne Grødem

Administrerende direktør

Lars Joakim Mauritzen

Investment Manager