Foto: Detaljbilde som viser toppen av DSD Front bygget.

Konsept

Takhøyde i vid forstand

Vi ser på våre leietakere som våre gjester, og ønsker at du skal kunne konsentrere deg om din kjernevirksomhet. Det betyr at omgivelsene må være tilrettelagt for deg og dine behov. De fysiske fasilitetene blir en del av ditt selskaps identitet, og vi setter kvaliteten i høysetet. Både i form av materialvalg og et innovativt system som dokumenterer eiendommens miljømessige fotavtrykk, men også i forhold til det å skape gode møteplasser ut ifra et bærekraftig perspektiv. Et annet viktig aspekt er vår personlige oppfølging og vårt engasjement. Det aller viktigste sørger du imidlertid for selv – å ha god takhøyde når det gjelder det som skapes innenfor husets vegger.

Utsyn og vidsyn

Førstegangsinnflytter eller ønske om å flytte fra nåværende lokaler? Vi ønsker at du som leietaker skal kunne konsentrere deg om din kjernevirksomhet. Det betyr at omgivelsene må være tilrettelagt for dine behov, og vi har flere flotte bygg tilgjengelig. Vi er opptatt av å skape gode møteplasser og vår personlige oppfølging og vårt engasjement er en selvsagt del av pakken vi tilbyr til nye leietakere. Rom for både innsikt og utsikt står til din disposisjon.

Ta en titt på våre eiendommer, så gleder vi oss til å ønske velkommen!

Ledige lokaler

Spørsmål rundt våre eiendommer? Ta en prat med Ådne.

Ådne Grødem

Administrerende direktør