Vi skal være nytenkende og skape gode verdier for fremtiden gjennom bærekraftige og langsiktige investeringer, også utover finansiell avkastning. Vi skal være gode medspillere, nysgjerrige og samtidig målrettede i det vi gjør. Slik vil vi nå våre ambisjoner.

Vi skal fortsette å skape en god historie som generasjonene etter oss kan glede seg over, og være stolte av. For å påvirke fremtiden må vi forstå, ha innsikt og kunnskap, kombinert med erfaring. Vi må være løsningsorienterte og tenke nytt.

Vi etterstreber å være en god samarbeidspartner for banebrytende ideer. Sammen med mennesker og selskaper vi samarbeider med ønsker vi å utvikle morgendagens løsninger – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Våre verdier

Vi er nysgjerrige

Nysgjerrighet er vår “superpower” og vi er ikke redde for å stille spørsmål. Vi søker forskjellige perspektiver for å sikre gode beslutninger. Vi blir godt kjent med selskapene vi investerer i.

Vi er en medspiller

Vi tror at bedre løsninger skapes i samarbeid med andre. Vi deler våre erfaringer, bygger relasjoner og bidrar der vi kan. Vi snakker stolt om våre samarbeidspartnere, gründere, leietakere og andre i lokalmiljøet.

Vi er målrettet

Vi har klare mål og forventninger og arbeider langsiktig og systematisk. Vi stiller krav – til deg og til oss. Vi er tydelige i vår kommunikasjon og deler våre mål og resultater.

Kontakt

Besøksadresse

DSD Front
Børehaugen 1b
4006 Stavanger

Postadresse

Postboks 53
4001 Stavanger

Foto: Portrettbilde av Ådne Grødem.
Ådne Grødem

Administrerende direktør

Foto: Portrettbilde av Frode Gyland.
Frode Gyland

Eiendomsdirektør

Foto: Portrettbilde av Anne Nærum Kvame.
Anne Nærum Kvame

Administrasjonsleder

Foto: Portrettbilde av Bjørn Kåre Kristiansen.
Bjørn Kåre Kristiansen

Investeringsanalytiker

Foto: Portrettbilde av Lars Joakim Mauritzen.
Lars Joakim Mauritzen

Investment Manager

Michael Zhang

Chief Representative of Asia