Vi er et tverrfaglig team med hovedkontor i DSD Front i Stavanger sentrum. Vi har høye ambisjoner og oppnår våre mål gjennom å spille på lag med samfunnet rundt oss. Hos oss finner du entusiasme og optimisme, ispedd en porsjon realisme!

I tillegg har vi et representasjonskontor i Shanghai, hvor vi jobber for å skape og utvikle gode forretningssamarbeid og verdier for norske og kinesiske selskaper. Vi er opptatt av kvalitet, engasjement og personlig oppfølging.

Foto: Folke Hermansen på kontoret sitt.

Vår historie

Fra to tomme hender på 1960-tallet, en iboende vilje og evne til å se og gripe muligheter, til en arv og et verdigrunnlag vi forvalter med respekt, nå og i uoverskuelig fremtid.

Hendene var vår grunnlegger Folke Hermansen sine, en gründer av rang med en unik forretningsteft fra ung alder. Alltid med et åpent sinn i møte med andre mennesker, nye ideer og nye tanker. Alltid med verdiskapning for øyet.

Investeringsselskapet Herfo ble etablert i 2005, og satte et verdig punktum for den lidenskapelige entreprenøren. Han døde brått av kreft i 2006, men hans verdigrunnlag, samfunnsansvar og ekte engasjement for byen og regionen lever videre og definerer oss daglig gjennom navnet Herfo – starten på hans etternavn og fornavn. Siden 2006 er selskapet eid og drevet av Yuhong Jin Hermansen. Med ydmyke, men målrettede skritt fortsetter ferden.

Yuhong Jin Hermansen

Yuhong er eier og daglig leder i Herfo fra 2006 til 2014, og senere arbeidende styreleder. Hun kommer opprinnelig fra Shanghai i Kina og har bodd i Norge siden 1995. Hun var gift med Folke Hermansen frem til hans død i 2006.

Lite visste Yuhong da hun kom til Norge, at det var en slik stor oppgave etter Folke hun skulle få ansvar for i løpet av svært kort tid. Tross en bratt læringskurve og store sko å fylle, tok hun utfordringen på strak arm. Yuhong løste oppgavene, ikke bare i Herfo, men også i søsterselskapet DSD. Yuhong har satt og setter sitt preg på selskapets verdigrunnlag og retning, noe som gjør oss alle stolte.

Yuhong har bred erfaring innen næringslivet både i Norge og Kina, med betydelig eier- og styreerfaring. Hun sitter blant annet som styreleder i DSD og er styremedlem i Stavanger Næringsforening. Hun var også styremedlem i NHOs sentralstyre fra 2015 til 2019 og styremedlem i Skagen Fondene fra 2010 til 2014.