Fra to tomme hender på 1960-tallet, en iboende vilje og evne til å se og gripe muligheter, til en arv og et verdigrunnlag vi forvalter med respekt, nå og i uoverskuelig fremtid.

Foto: Folke Hermansen på kontoret sitt.

Hendene var vår grunnlegger Folke Hermansen sine, en gründer av rang med en unik forretningsteft fra ung alder. Alltid med et åpent sinn i møte med andre mennesker, nye ideer og nye tanker. Alltid med verdiskapning for øyet.

Investeringsselskapet Herfo ble etablert i 2005, og satte et verdig punktum for den lidenskapelige entreprenøren. Han døde brått av kreft i 2006, men hans verdigrunnlag, samfunnsansvar og ekte engasjement for byen og regionen lever videre og definerer oss daglig gjennom navnet Herfo – starten på hans etternavn og fornavn. Siden 2006 er selskapet eid og drevet av Yuhong Jin Hermansen. Med ydmyke, men målrettede skritt fortsetter ferden.

Yuhong Jin Hermansen

Eier og daglig leder i Herfo fra 2006 til 2014. Senere arbeidende styreleder. Yuhong kommer opprinnelig fra Shanghai i Kina og har bodd i Norge siden 1995. Hun var gift med forretningsmannen Folke Hermansen frem til hans død i 2006.

Lite visste Yuhong da hun kom til Norge, at det var en slik stor oppgave etter Folke hun skulle ta over og få ansvar for i løpet av svært kort tid. Tross en bratt læringskurve og store sko å fylle, tok hun utfordringen på strak arm. Yuhong løste oppgavene, ikke bare i Herfo, men også i søsterselskapet DSD, selskapene er utviklet og stabilisert på en måte som gjør oss alle stolte. Yuhong har satt og setter sitt preg på selskapets verdigrunnlag og retning.

Yuhong har bred erfaring innen næringslivet både i Norge og Kina med betydelig eier- og styreerfaring. Hun sitter blant annet som styreleder i DSD og er styremedlem i Stavanger Næringsforening. Hun var også styremedlem i NHOs sentralstyre fra 2015 til 2019 og styremedlem i Skagen Fondene fra 2010 til 2014.

Diagram: Verdiutvikling 2014–2021.
Verdiutvikling 2014–2021.

Hva er vår drivkraft?

Vi skal være nytenkende og skape gode verdier for fremtiden gjennom bærekraftige og langsiktige investeringer, også utover finansiell avkastning. Vi lykkes gjennom samarbeid med andre. Vi skal være gode medspillere, nysgjerrige og samtidig målrettede i det vi gjør, slik at vi når våre ambisjoner.

Vi skal fortsette å skape en god historie som generasjonene etter oss også kan glede seg over, og være stolte av. For å påvirke fremtiden må vi forstå, ha innsikt og kunnskap, kombinert med erfaring. Vi må være løsningsorienterte og tenke nytt.

Vi etterstreber å være en god samarbeidspartner for banebrytende ideer. Sammen med mennesker og selskaper vi samarbeider med ønsker vi å utvikle og lykkes med morgendagens løsninger – regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi tar ansvar for samfunnet og verden vi lever i og omgivelsene rundt oss. Det preger hvordan vi opptrer som eiere, investorer og samfunnsaktører. FNs bærekraftmål har vært en god veiviser for hvordan vi kan sikre et helhetlig bærekraftperspektiv i alt vi gjør. Samtidig er målene en inspirasjon til å lykkes i vårt daglige arbeid.

Derfor har vi definert fire strategiske områder fra FNs veiviser hvor vi mener vi har best forutsetninger for å gjøre en positiv forskjell for menneskene og samfunnet rundt oss.

  • God helse til alle
  • Innovasjon og infrastruktur
  • Bærekraftige byer og samfunn
  • Ansvarlig forbruk og produksjon

Hvem er vi?

Vi er et kompetent team med hovedkontor i DSD Front i Stavanger sentrum. Vi har høye ambisjoner og oppnår våre mål gjennom å spille på lag med samfunnet rundt oss. Hos oss finner du entusiasme og optimisme, ispedd en porsjon realisme!

I tillegg har vi et representasjonskontor i Shanghai, hvor en av våre medarbeidere jobber for å skape og utvikle gode forretningssamarbeid og verdier for norske og kinesiske selskaper. Du kan forvente kvalitet, engasjement og personlig oppfølging.

Styret

Samfunnsansvar

Å bygge verdier for samfunnet er fundamentert i vår strategi. Raushet og engasjement for samfunnet vi alle er en del av, er viktig for både eier og medarbeidere. Vi ønsker å være en aktiv og god støttespiller til lokalmiljøet og derfor støtter vi aktører innen forskning og utdanning, helse, idrett og kultur.

Kontakt

Besøksadresse

DSD Front
Børehaugen 1b
4006 Stavanger

Postadresse

Postboks 53
4001 Stavanger

Foto: Portrettbilde av Ådne Grødem.
Ådne Grødem

Administrerende direktør

Foto: Portrettbilde av Frode Gyland.
Frode Gyland

Eiendomsdirektør

Foto: Portrettbilde av Anne Nærum Kvame.
Anne Nærum Kvame

Administrasjonsleder

Foto: Portrettbilde av Bjørn Kåre Kristiansen.
Bjørn Kåre Kristiansen

Investeringsanalytiker

Foto: Portrettbilde av Michael Zhang.
Michael Zhang

Chief Representative of Asia