Foto: Kvinne som skuer utover horisonten.

Vi investerer for fremtiden

Å bygge verdier for samfunnet er fundamentert i vår strategi. Raushet og engasjement er viktig for både eier og medarbeidere og vi ønsker å være en aktiv og god støttespiller til lokalmiljøet.

Vi ser at i selskaper der likestilling er en sentral del av strategien, er det også et sterkt bidrag til forretningsresultatene. Det gjelder også hos oss. Vi anerkjenner den forretningsmessige verdien av et team som representerer flere perspektiv, og som har like muligheter for å utvikle og utmerke seg.

Vi tar ansvar for verden vi lever i og omgivelsene rundt oss. Det preger hvordan vi opptrer som eiere, investorer og samfunnsaktører. FNs bærekraftmål er en god veiviser for hvordan vi kan sikre et helhetlig bærekraftperspektiv. Samtidig er målene en inspirasjon til å lykkes i vårt daglige arbeid.

Vi har definert fire strategiske områder fra FNs veiviser hvor vi mener vi har best forutsetninger for å gjøre en positiv forskjell for menneskene og samfunnet rundt oss:

God helse til alle

Innovasjon og infrastruktur

Bærekraftige byer og samfunn

Ansvarlig forbruk og produksjon

Kontakt

Besøksadresse

DSD Front
Børehaugen 1b
4006 Stavanger

Postadresse

Postboks 53
4001 Stavanger

Foto: Portrettbilde av Ådne Grødem.
Ådne Grødem

Administrerende direktør

Foto: Portrettbilde av Frode Gyland.
Frode Gyland

Eiendomsdirektør

Foto: Portrettbilde av Anne Nærum Kvame.
Anne Nærum Kvame

Administrasjonsleder

Foto: Portrettbilde av Bjørn Kåre Kristiansen.
Bjørn Kåre Kristiansen

Investeringsanalytiker

Foto: Portrettbilde av Lars Joakim Mauritzen.
Lars Joakim Mauritzen

Investment Manager

Michael Zhang

Chief Representative of Asia