Strategi

Vi utvikler og forvalter eiendommer av høy kvalitet, og jobber målrettet for at byggene våre skal være bærekraftige. Vi har derfor implementert et system som måler og dokumenterer bl.a. energiforbruk og avfall. En betydelig del av vår totale portefølje består av direkte investeringer i eiendom, i hovedsak næringseiendommer i sentrale strøk i større norske byer. Våre bygg huser både offentlige selskaper og privat virksomhet.

Verdiskapning skjer gjennom aktivt eierskap og rene finansielle eiendomsinvesteringer. Vi er opptatt av hele verdikjeden for å skape fremtidige verdier, og har både eiendommer i drift, for salg og prosjekter under utvikling. Derfor jobber vi kontinuerlig og målrettet med å tilrettelegge for fremtidens arbeidsplasser og utformingen av disse.

Fellesnevneren for våre bygg er å gi rom for gode verdier – helt i tråd med vår grunnlegger Folke Hermansens livsfilosofi.

Diagram: Avkastning vs. risiko.

Det er inspirerende å gå på jobb hver dag i kontorer ytterst på Holmen med utsikt mot innseilingen til Stavanger. Her er vi historisk forankret med blikket vendt mot det nye energilandskapet som nå formes. Kontoret har en behagelig atmosfære som forsterkes av det fantastiske lyset som strømmer inn vinduene hver dag. Det betyr mye for oss i Nysnø at bygget er miljøsertifisert som gjør det lunt og med godt inneklima. Jeg setter pris på et koselig miljø med mange hyggelige mennesker som gjør at vi gleder oss til å gå på jobb hver dag.

– Siri Kalvig, Adm.dir Nysnø Klimainvesteringer

Eiendommer og prosjekter

Vi har i dag både eiendommer i drift og prosjekter under utvikling. Dersom du har en tomt eller et prosjekt innen næring eller bolig som du tror kan være av interesse, ta kontakt.

Spørsmål rundt våre eiendommer? Ta en prat med Ådne.

Ådne Grødem

Administrerende direktør