Strategi

Herfo er en langsiktig og verdibasert egenkapitalinvestor med lokal forankring og et globalt perspektiv. Finansiell investering og porteføljeforvaltning er en viktig del av våre aktiviteter. Vi investerer i likvide verdipapirer som noterte aksjer og aksjefond, samt rentebærende instrumenter.

Vi er opptatt av at våre investeringer bidrar til bærekraftig verdiskapning for fremtiden.

Lurer du på noe? Spør Midhat.

Midhat Syed

Investment Manager