Strategi

Finansiell investering og porteføljeforvaltning er en viktig del av Herfos aktiviteter. Innen dette området investerer vi i likvide verdipapirer som noterte aksjer og aksjefond, og rentebærende instrumenter. Vi er en langsiktig og verdibasert egenkapitalinvestor med lokal forankring og globalt perspektiv.

Vi diversifiserer vår portefølje i tre geografiske områder: Norden, global, og fremvoksende markeder. Vi gjør våre egne analyser på børsnoterte selskap, men støtter også oss til eksterne rådgivere og samarbeidspartnere.

Uansett hva vi investerer i, skal alle våre investeringer bidra til bærekraftig verdiskapning til morgendagens selskaper.

Diagram: Fordeling av aktiva.
Fordeling av aktiva.
Diagram: Fordeling i ulike markeder.
Fordeling i ulike markeder.
Foto: Hav og skyer.

Lurer du på noe? Spør Ådne eller Bjørn Kåre.

Ådne Grødem

Administrerende direktør

Bjørn Kåre Kristiansen

Investeringsanalytiker