Strategi

Herfo er en langsiktig og verdibasert egenkapitalinvestor med lokal forankring og et globalt perspektiv. Finansiell investering og porteføljeforvaltning er en viktig del av våre aktiviteter. Vi investerer i likvide verdipapirer som noterte aksjer og aksjefond, samt rentebærende instrumenter.

Vi er opptatt av at våre investeringer bidrar til bærekraftig verdiskapning for fremtiden.

Diagram: Fordeling av aktiva.
Fordeling av aktiva.
Diagram: Fordeling i ulike markeder.
Fordeling i ulike markeder.
Foto: Hav og skyer.

Lurer du på noe? Spør Ådne eller Bjørn Kåre.

Ådne Grødem

Administrerende direktør

Bjørn Kåre Kristiansen

Investeringsanalytiker